נוהלי בדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') של מכון התקנים


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') החדשים הבאים:

נספח ש' 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (מהדורה ב').

נספח ש' 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע (מהדורה ה').

למידע נוסף בתחום זה