קישור חדש באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי המציע מידע ליבואנים


להלן קישור חדש באתר מכון התקנים הישראלי עם מידע ליבואנים בנושאים הבאים:

* פירוט תוקף בדיקות דגם ביבוא, לפי תקנים ומוצרים.

* מצגת עם דגשים למילוי טופס הבקשה המוגש למכון על ידי יבואנים לעריכת בדיקות תקן.
למידע נוסף בתחום זה