נהלים למתן היתרי תו תקן (נת"מים)

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים לתנאים מיוחדים למתן היתרי תו תקן על ידו:

נת"מ 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות (כולל הנוהל מתורגם לאנגלית).

נת"מ 60998 חלק 2.1 - התקני חיבור נפרדים למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים עם יחידות הידוק מתוברגות (כולל הנוהל המתורגם לאנגלית).

למידע נוסף בתחום זה