תקנים ישראליים רשמיים שיש כוונה להסיר את רשמיותם

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להסיר את הרשמיות מהתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 429 חלק 2 - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצונות רב-טריזיות.למידע נוסף בתחום זה