תקנים ישראליים שאושרו ונחתמו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 650 חלק 1 - עיסת קקאו ועוגת קקאו.

ת"י 650 חלק 3 - חמאת קקאו.

ת"י 6294 (חלקים 3,2,1) - תחזוקה של דס"ל : מערכות תדלוק למטוסים; מסופי דלק והידרנטים בשדות תעופה; תחזוקה של דס"ל.


למידע נוסף בתחום זה