הגשת בקשות לאישורי תקן ביבוא, בטפסים עדכניים בלבד

מהנהלת מכון התקנים הישראלי מבקשים להסב את תשומת לב היבואנים כי על מנת למנוע תקלות, טרם מילוי בקשות חדשות לקבלת אישורי תקן יש להוריד טופס בגרסתו העדכנית ממערכת מסלול. בטפסים אלה יש להזין נתונים (או להשתמש באופציית יבוא יצוא) ולשלוח למכון.

הם מדגישים כי יש להימנע משליחת טפסים שנשמרים מקומית במחשב היבואן כי הם אינם בהכרח בגרסתם העדכנית ביותר.
למידע נוסף בתחום זה