פירוט הכרות במכון התקנים בבדיקות מחו"ל


על פי בקשת האיגוד מכון התקנים הישראלי פרסם באתר האינטרנט שלו רשימה מפורטת של הכרות שלו בתעודות בדיקה מחו"ל.

זאת על בסיס הסכמי הכרה של המכון עם גופי בדיקה והתעדה מחו"ל.

לכניסה לאתר המכון לבדיקת ההכרות בבדיקות מחו"ל לחץ כאן.
למידע נוסף בתחום זה