העברת קבצים בעלי נפח גדול במייל למכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי קיים קושי בהעברת קבצים בעלי נפח גבוה (מעל M10) למכון (בהגשת בקשות לקבלת אישורי תקן ביבוא).

על מנת להתגבר על בעיה זאת מגישי הבקשות מתבקשים להשתמש באתרי התוכן הבאים: googledrive, dropbox ולשלוח במייל למכון רק את הלינקים לתוכן שהועבר לאתרי התוכן הנ"ל.
למידע נוסף בתחום זה