תקנים ישראליים שיש כוונה לבטל את רשמיותם

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבטל את הרשמיות של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 169 - ברז בית מסגסוגת נחושת.

ת"י 210 - חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה.

ת"י 246 חלק 3 - נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 75-6 וולט.

ת"י 473 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 473 חלק 12 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלי ריתוך.

ת"י 538 (5 חלקים) - אביזרי תאורה מסגסוגת נחושת: דרישות כלליות; ברק; מסעף חד-סעיפי; מסעף דו-סעיפי; קשת מוצא.

ת"י 790 - ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם.

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).

ת"י 1076 - זרנוקי לחץ מחוזקים מפוליוויניל כלורי (פי.וי.סי) לחומרי ריסוס, למים או לאוויר.

ת"י 1905- אפודות הצלה.

למידע נוסף בתחום זה