הצעות לתקנים שנשלחו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים אצלם תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורם:

ת"י 636 - שטיחי טקסטיל: דרישות טיב.

ת"י 15874 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - כללי.

ת"י 15874 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - צינורות.

ת"י 15874 חלק 3 - מערכות צנרת מפלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - אביזרים.

ת"י 15874 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - התאמת המערכת ליעודה.

ת"י 60065 - מכשיר שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה