נהלים למתן היתרים לתווי תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים החדשים לתנאים מיוחדים (נתמ"ים) למתן היתרי תו תקן, למוצרים הבאים:

נת"מ 1458 (חלקים 1.1 ו- 1.2) - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר.

נת"מ 4453 חלק 2 - גרורים ונתמכים לרכב במשקל כולל עד 3500 ק"ג.

נת"מ 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

נת"מ 5352 חלק 2 - צינורות ואביזרים מפלסטיק - מערכות צנרת מפוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים - סדרה מטרית - דרישות: אביזרים לחיבור בריתוך.

נת"מ 5438 חלק 27 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו חמצני.
למידע נוסף בתחום זה