שינויים מוצעים בתקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם ברשומות הודעות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 4007 חלק 1 - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות (החלפת התקן).

ת"י 4184 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים (במקומו יבוא ת"י 61242).

ת"י 60931 חלק 1 - קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם ולמערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכלל: כללי ביצועים, בדיקות ומיון, דרישות בטיחות, הנחיות להתקנה ותפעול (החלפת התקן).


למידע נוסף בתחום זה