הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שהועברו למשרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישור או החלפה:

ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: נדנדות, מגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי משפחתי, בבית או מחוץ לבית.

ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים.

ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום.

ת"י 9809 חלק 1 - מכלי גז: מכלי פלדה ללא תפר.

ת"י 9809 חלק 2 - מכלי גז: מכלי פלדה ללא תפר למילוי חוזר.

ת"י 9809 חלק 3 - מכלים מפלדה מנורמל.למידע נוסף בתחום זה