הופסק הטיפול בתלונות על יבוא בהיצף של שטיחי מכונה מטורקיה ויריעות ביט ומניות מאיטליה

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד כי הפסיק את הטיפול בתלונות על היצף ביבוא:

* יריעות ביטומניות מאיטליה - תלונת חברת פזקר בע"מ.

* שטיחי מכונה מטורקיה - תלונת חברת שטיחי קיסריה (97) בע"מ.

הטיפול בתלונות הנ"ל הופסק לאחר שהמתלוננות משכו את תלונתן.

למידע נוסף בתחום זה