הצעות לתקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

במכון התקנים הישראלי הסתיים לאחרונה התהליך של הכנת הצעות לתקנים או לתיקונים לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים, והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון (ג"ת מס' 1).
למידע נוסף בתחום זה