שינויים צפויים בתקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על שינויים צפויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 222 - מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת (במקומו יבוא ת"י 12288 - שסתומים תעשייתיים - מגופים מסגסוגת נחושת מהדורת 2014).

ת"י 637 חלק 1 - שסתום לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס (החלפה עם מהדורה 2014).

ת"י 637 (חלקים 2.1 ו- 2.2) - שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית; שסתומים הנסגרים מעצמם (ג"ת מס' 1).

ת"י 915 - גזה רפואית (במקומו יבוא ת"י 14079 חלק 1 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשוייה כותנה וגזה סופגת עשוייה כותנה וזהורית - מהדורה 2014).

ת"י 929 - שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון (במקומו יבוא ת"י 929 - שמן מינרלי לשימוש במגע עם מזון - מהדורה 2014).

ת"י 997 - אגדים לשימוש רפואי (במקומו יבוא ת"י 14079 חלק 2 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה - מהדורה 2014).

ת"י 1078 - מרפד גזה (במקומו יבוא ת"י 14079 חלק 3 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה - מהדורה 2014).

ת"י 1208 - אורז מעובד (במקומו יבוא ת"י 7301 - אורז, מהדורה 2014).

ת"י 1220 (חלקים 2 ו- 3) - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה; הוראות התקנה ודרישות כלליות (החלפה עם מהדורות 2014).

ת"י 1605 חלק 1 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (החלפה עם מהדורת 2014).

ת"י 60277 חלק 6 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים (במקומו יבוא ת"י 60277 חלק 6 - מהדורה 2014, ות"י 50214 - כבלים שטוחים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי - מהדורה 2014).


למידע נוסף בתחום זה