הודעות בדבר ביטול תקנים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לביטול התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1768 - שתלים אורטופדיים - דרישות כלליות לסימון, אריזות ותיווי.

ת"י 1772 חלק 3 - שתלים לכירורגייה - תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: קביעת תכונות קיימות של הקנה לעצם הירך בלא הפעלת פיתול.

ת"י 1772 חלק 5 - שתלים לכירורגייה - תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: קביעת עמידות בעומס בטטי של אזור הראש והצוואר של הקנה לעצם.

ת"י 1772 חלק 7 - שתלים לכירורגייה - תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: קיימות הקנה לעצם הירך בלא הפעלת פיתול.

למידע נוסף בתחום זה