הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד.

ת"י 26 חלק 7 - שיטות בדיקת בטון: בדיקות לא הרסניות של בטון קשוי.

ת"י 30 חלק 3 - דרישות יעילות מינימליות עבור משאבות.

ת"י 466 חלק 1 - חוקת הבטון: עקרונות כלליים (ג"ת מס' 4).

ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות.

ת"י 681 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 755 - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 896 חלק 1 - מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטון.

ת"י 896 חלק 2 - מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון - הגדרות, דרישות, תואמות וסימון.

ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בניה.

ת"י 995 חלק 6 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"מ או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעל הספק חום נצרך שאינו גדול מ- 70 קו"ט.

ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים ושגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים (ג"ת מס' 1).

ת"י 1279 חלק 2 - כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים ממונעים קלנועיות והמטענים שלהם.

ת"י 1295 - פירות מיובשים או מיובשים - למחצה.

ת"י 1476 חלק 1 - בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שטוחים ומרפסות.

ת"י 1907 (חלקים 10,9,6,1) - רשתות בזק בחדרי לקוח: כבילה גנרית לבניינים מסחריים; תכנון והתקנה; מערכת כבילה גנרית למרכזי נתונים; בדיקות של כבילת סיבים אופטיים.

ת"י 2481 חלק 41 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה.

ת"י 4502 - חומרי חיטוי כימיים ונוגדי אלח כימיים - יישום תקנים אירופיים לחומרי חיטוי כימיים ולנוגדי אלח כימיים.

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות.

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישוב תכן - קריטריונים ליציבות מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות.

ת"י 6373 - דלקים ממיחזור שמנים - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 7000 - ניהול חדשנות בארגונים - מדריך ליישום.

ת"י 10535 - מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות.

ת"י 10536 (חלקים 2 ו- 3) - כרטיסי זיהוי, כרטיסי מעגלים כילוליים ללא מגע: ממדים ומיקום איזורי הצימוד; אותות אלקטרוניים ונוהלי שיצוב.

ת"י 12016 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות.

ת"י 16231 - מתודולוגיה להערכה והשוואה של ביצועי אנרגיה.

ת"י 17742 - חסכון אנרגיה - שיטות חישוב למדינות, אזורים או ערים.

ת"י 21927 חלק 2 - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט-דרישות לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום.

ת"י 61851 חלק 1 - מערכת טעינה לרכב חשמלי.

ת"י 20000 (מספר חלקים) - טכנולוגיית מידע - ניהול שירותים....

ת"י 50002 - ניהול אנרגיה - מבדקי אנרגיה.

ת"י 50003 - ניהול אנרגיה - דרישות מגופי התעדה.

ת"י 50015 - ניהול אנרגיה - מדידה ואימות ביצועי אנרגיה בארגון.

ת"י 60079 (חלקים 32.1 ו- 32.2) - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך; בדיקות.

 

למידע נוסף בתחום זה