כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה ללשכת המסחר על כוונתו לפרסם או להחליף את התקנים הישראלי הרשמיים הבאים:

ת"י 5930 - חלב ומוצרי חלב: שיטות בדיקה. תקן זה יבוא במקום התקנים הבאים בנושא בדיקות חלב ומוצריו: ת"י 526, ת"י 550, ת"י 563, ת"י 627, ת"י 628, ת"י 662, ת"י 1242 ובמקום סעיפים או פרקים הדנים בשיטות בדיקה לחלב ומוצרי חלב, בתקנים הישראליים הבאים: ת"י 55, ת"י 115, ת"י 237, ת"י 244, ת"י 284, ת"י 285, ת"י 323, ת"י 1361, ת"י 1743.

למידע נוסף בתחום זה