כוונה לפרסם כרשמיים תקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים (או שינויים בהם):

ת"י 27 - צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין (ג"ת מס' 2).

ת"י 282 - גפרורים: דרישות ביצועים, בטיחות ומיון (ג"ת מס' 1).

ת"י 283 - מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי (במקומו יבואו חלקים
3 ו- 4 לתקן ת"י 71568 - אמצעי לכיבוי אש: תרכיזי קצף....

ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות (החלפת התקן).

ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליים (החלפת התקן).

ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים - מנתקים ויחידות משולבות נתיך (החלפת התקן).
למידע נוסף בתחום זה