הצעות תקן או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות.

ת"י 1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים.

ת"י 1555 חלק 2 – מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בניינים: חיפוי פנים.

ת"י 1752 חלק 1 – מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

ת"י 5140 חלק 2.2 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר אנליטי ראייתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם.

ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות.

ת"י 5988 חלק 1 – תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי.

ת"י 50160 – אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות לאספקת חשמל.

ת"י 60079 (חלקים 0, 11, 13, 15, 19, 20.1) – אטמוספירות נפיצות: ציוד – דרישות כלליות; הגנה על ציוד באמצעות עצמותית "I"; הגנה על ציוד באמצעות לחץ חדר "P"; ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: הרכבה, בדיקה וסימון של ציוד חשמל המוגן בהגנה מסוג "N"; תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד; אופייני חומרים למיון של גזים ושל אדים – שיטות בדיקה ונתונים.

ת"י 60896 חלק 1 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים.


למידע נוסף בתחום זה