תקנים ישראליים שמנכ"ל מכון התקנים אישר

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1003 חלק 01.01 – שחרור מתכות מכלים קרמיים וסימון כלים.

ת"י 1003 חלק 01.02 – היבטים בריאותיים של כלים הבאים במגע עם מזון.

ת"י 2142 חלק 2 – בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: אזורים לא מבונים.

ת"י 4707 חלק 1 – דירוג אנרגטי של מעליות.

ת"י 5280 חלק 4 – אנרגיה בבניינים: מערכות אחרות – משאבות חימום מים.

ת"י 6216 חלק 1 – ביגוד מגן לעובדים עם מסור שרשרת.

ת"י 6216 חלק 2 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד – דרישות למגיני רגל.

ת"י 6216 חלק 3 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד – דרישות לקרסוליות מגן לעבודה עם מגן שרשרת.

ת"י 6216 חלק 4 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד – דרישות למגני פלג גוף עליון.

ת"י 14961 חלק 1 – דלקים ביולוגיים מוצקים: קביעת ערך קלורי.

ת"י 25745 – ביצועים אנרגטיים של מעליות מדרגות נעות ומסועים: שיטות בדיקה.

ת"י 50148 – מונים אלקטרוניים למונית.

ת"י 60730 חלק 2.11 – בקרים חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי: דרישות מיוחדות לוסתי אנרגיה.

ת"י 60730 חלק 2.15 – בקרים חשמליים לשימוש ביתי: דרישות מיוחדות לבקרים לזרימת אוויר, מים וגובה מים.

ת"י 61347 חלק 2.12 – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים....

למידע נוסף בתחום זה