כוונה לפרסם כרשמיים תקנים או שינויים בתקנים ישראליים


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 46 – קמח חיטה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1241 – לחם (ג"ת מס' 1).


למידע נוסף בתחום זה