נוהלים למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד נוהלים חדשים או טיוטות נוהלים למתן היתרי תו תקן (נת"מים), הבאים:


נת"מ 1-1548 – מזרנים ומגני ראש.

נת"מ 1-5463 – שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים החמים בצנרת לאספקת מים חמים (נוספו דרישות למי שתייה).

נת"מ 4570 חלק 4 – מערכות לאוורור וסינון של אוויר במקלטים: תכן והתקנה בלבד.

למידע נוסף בתחום זה