חובת עמידה בדרישות תקן ישראלי ת"י 5452 – בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

בקובץ תקנות 7262, מתאריך 26.6.2013, פורסמו על ידי שרת הבריאות תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) בהן נקבע, בין היתר, (בסעיף 25 לתקנות) כדלקמן: "לא יתקין ולא ישתמש אדם במוצר הבא במגע עם מי שתייה לרבות במערכת אספקת המים או במיתקן הפקת המים, אלא אם כן הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5452: בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה".

התקן הישראלי ת"י 5452 – בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, פורסם על ידי מכון התקנים הישראלי בתאריך 30.4.2012 והוכרז ברשומות כתקן ישראלי בתאריך 11.6.2012.

התקן ת"י 5452, המבוסס על תקן אוסטרלי / ניו-זילנדי, אמנם לא הוכרז כתקן רשמי אך דרישותיו מחייבות מאחר והוא נכלל על ידי מכון התקנים הישראלי במספר תקנים ישראליים רשמיים, כגון:

ת"י 1317 – ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב.

ת"י 1347 – ברז עירוב מכני בעל ידית הפעלה אחת.

ת"י 900 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים (סעיף 32).

ת"י 61 – מגוף טריז עשוי מתכת.

ת"י 272 – שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני.

ת"י 790 – ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם.

ת"י 1144 – שסתום כדורי עשוי מתכת.

חברים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.

למידע נוסף בתחום זה