החלפת תקנים ישראליים רשמיים


שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע להחלפת התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 107 חלק 2 – סולר: סולר להסקה (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 218 – כלי רכב ממונעים – מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאינו על בסיס נפט.

ת"י 472 חלק 1 – כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.
ת"י 472 חלק 2 – כלי לשיקוע פינים: תחמישים.
ת"י 472 חלק 3 – כלי לשיקוע פינים: פינים.
במקומם יבוא:
ת"י 472 – כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים – דרישות בטיחות – כלים לקיבוע ולסימון קשיח.

ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים.

ת"י 1220 חלק 10 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע.

ת"י 1847 חלק 2 – סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.

ת"י 5438 חלק 1 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית.

ת"י 60269 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, בעיקר – דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.

ת"י 60745 חלק 2.13 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת.

ת"י 60745 חלק 2.14 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצועות.

ת"י 60745 חלק 2.15 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה).

ת"י 60745 חלק 2.17 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמקצים.

למידע נוסף בתחום זה