הודעות בנוגע לכוונה לפרסם כרשמיים תקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.2 – מנורות: מנורות גומחה (החלפה).

ת"י 388 – פחמן דו חמצני (החלפה).

ת"י 579 חלק 2 – מערכות סולריות לחימום מים: אוגרי מים (ג"ת מס' 1).

ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (החלפה).

ת"י 1368 חלק 3 תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: פליטת חומר חלקיקי (החלפה).

למידע נוסף בתחום זה