כוונה לפרסם כרשמיים תקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד המסחר והכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים או את הרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 373 – דבש ומוצרי דבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 562 חלק 2 – בטיחות צעצועים (החלפה).

ת"י 821 חלק 1 – יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפוי קרקע למנהרות נמוכות (החלפה).

ת"י 1268 חלק 5 – מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים עם מחט או ללא מחט לאינסולין (החלפה).

ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי – סינון וטיהור: מערכות אוסמוזה הפוכה (החלפה).

ת"י 1546 – מצתים: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 4004 חלק 1 – דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות (החלפה).

ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון (החלפה)

ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרת פלורניות ובתי מדלק (החלפה).

למידע נוסף בתחום זה