שינויים בתקנים ישראליים רשמיים

שר התמ"ת פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.20 – מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרות תאורה.

ת"י 70 – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ).

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.

ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מיידים.

ת"י 990 חלק 1 – סוללות ראשוניות: כללי.

ת"י 990 חלק 2 – סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות בעבור מאפיינים פיזיים וחשמליים.

ת"י 4466 חלק 2 – פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים.

ת"י 4466 חלק 3 – פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

למידע נוסף בתחום זה