תקנים ישראליים שהועברו למשרד התמ"ת לפרסומם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד על כך שהעביר לממונה על התקינה במשרד התמ"ת את התקנים הבאים, כדי שיפורסמו כרשמיים על ידי המשרד:

ת"י 373 – דבש ומוצרי דבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 562 חלק 2 – בטיחות צעצועים: דליקות (החלפה).

ת"י 821 חלק 2 – יריעות ושרוולים מפוליאתילן לשימוש בחקלאות – יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות (החלפה).

ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תברוג מטיפוס אדיסון.

ת"י 60400 – בתי נורה לשפופרות פלואורניות ובתי מדלק.


למידע נוסף בתחום זה