מתן שרות ליבואנים במכון התקנים הישראלי במהלך חג הפסח

להלן הודעה של הנהלת מכון התקנים הישראלי כפי שנמסרה לאיגוד:

"במהלך חג הפסח, יינתן השירות בתחום היבוא במתכונת מצומצמת:

בערבי החג מ- 08:00 עד 11:00 ובחוה"מ מ- 08:00 עד 12:00.

בתאריך 31.3.13 יום א' (ערב חג שני), לא ינתן שרות עקב שידרוג מערכות המחשב."

למידע נוסף בתחום זה