תקנים ישראליים חדשים, מאושרים על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 961 (חלקים 03.86, 48.01, 48.24) – תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו (ERM): ציוד רשת בזק – דרישות תאימות; תאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד ושל שרות; תקן תאימות אלקטרומגנטית עבור ציוד ושירות.

ת"י 1498 חלק 10 – מתקני משחקים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, באתרי משחקים סגורים.

ת"י 4004 (חלקים 2 עד 9) – דבקים לאריחים: לוח בטון לבדיקות; קביעת הזמן החופשי; קביעת ההחלקה על קיר אנכי; קביעת כושר ההרטבה; חוזק ההידבקות במתיחה של דבקים צמנטיים; קביעת עיווי רוחבי של דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למשקים; חוזק ההידבקות בגזירה של דבק תחליב; חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי שרף בריאקציה.

ת"י 62471 חלק 02 – בטיחות פוטו-ביולוגית של נורות ומערכות של נורות: הדרכה בנוגע לדרישות ייצור המתייחסות לבטיחות קרינה.

למידע נוסף בתחום זה