כוונה לפרסום תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת שר התמ"ת לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 218 – כלי רכב ממונעים: מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שלא על בסיס נפט.

ת"י 472 (חלקים 3,2,1) – כלי לשיקוע פינים...., במקומם יבוא ת"י 472 – כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים – דרישות בטיחות – כלים לקיבוע ולסימון קשיח.

ת"י 1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות, במקומו יבואו: ת"י 61439 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות, ות"י 61439 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק.

ת"י 1419 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה, במקומו יבוא: ת"י 61439 חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה).

ת"י 1419 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים – לוחות בקרה, במקומו יבוא: ת"י 61439 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (DBO).

ת"י 1419 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות, במקומו יבוא: ת"י 61439 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשות ציבורית.

ת"י 1498 חלק 8 – מתקני משחקים: אתר משחקים (ג"ת מס' 1).

ת"י 12590 – טקסטיל – חוטי תפירה תעשייתיים העשויים במלואם או בחלקם מסיבים סינתטיים.

ת"י 60269 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, בעיקר) – דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.

ת"י 60745 (חלקים 2.13, 2.14, 2.15, 2.17) – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למקצועות; דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה); דרישות מיוחדות לכרסמות ולמקצים; דרישות למסורי שרשרת.

ת"י 61347 חלק 2.7 – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות.....

ת"י 61558 (חלקים 2.4, 2.5, 2.6) – בטיחות של שנאי הספק; יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים מבדדים לשימוש כללי; דרישות מיוחדות לשנאים וספקי כוח למכונות גילוח; דרישות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים לשימוש כללי.

למידע נוסף בתחום זה