כוונה לפרסם תקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1 – צמנט (חלקים 1 ו-2) – (החלפת התקן).

ת"י 107 חלק 2 – סולר: סולר להסקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 20 חלק 2.2 – מנורות: דרישות מיוחדות (החלפת התקן).

ת"י 158 חלק 1 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (ג"ת מס' 1).

ת"י 272 – שסתום מסגסוגת נחושת (ג"ת מס' 1).

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: מדידת יסודות כימיים מסוימים (ג"ת מס' 3).

ת"י 790 – ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל ראש לא מתרומם (ג"ת מס' 1).

ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים (החלפת התקן).

ת"י 1144 – שסתום כדורי עשוי מתכת (ג"ת מס' 4).

ת"י 1153 – מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5484 – שנאי חלוקה – דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון (במקומו יבואו ת"י 50464 חלק 1 ות"י 50541 חלק 1 – שנאי חלוקה תלת-מופעיים).

ת"י 61009 חלק 1 – מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם דלף......

ת"י 60227 חלק 5 – כבלים מבודדים מפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים).

ת"י 60245 (חלקים 8,4,3) – כבלים מבודדים בגומי-מתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט.....

ת"י 60269 חלק 1 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות (החלפת התקן).

ת"י 60320 חלק 1 – מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (החלפת התקן).

למידע נוסף בתחום זה