סעיף 32 בת"י 900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15 נשארים בקבוצת תקנים 3

בתאריך 10.1.2013 נכנסה לתוקף רשימת תקנים חדשה אשר פורסמה על ידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת (בה 4 קבוצות תקנים) על פיה נערכות בדיקות תקן על ידי מכון התקנים הישראלי למוצרים מיובאים החייבים אישור ת"ר לצורך שחרורם מרשות המכס בארץ.

בעקבות טיפול האיגוד הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע כי במשרדו לאחר התייעצות עם מכון התקנים הישראלי, הוחלט לדחות את העברת סעיף 32 שבתקנים הישראליים הרשמיים ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים ות"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות, מקבוצה 3 לקבוצה 1.

על פי הודעת הממונה על התקינה אשר נשלחה לאיגוד, סעיף 32 בשני התקנים הנ"ל ישאר בקבוצת תקנים 3, עד התאריך 1.10.2013.

משמעות הדבר היא שבמקום בדיקות כימיות יקרות מאוד במכון התקנים הישראלי, במשלוחי יבוא של מוצרים חשמליים החייבים באישור ת"ר 900 חלק 1 או ת"ר 900 חלק 2.15, בהם מוצרים המיועדים לבוא במגע עם מי שתייה, היבואנים ידרשו להמציא למכון התקנים תצהיר יבואן מיוחד עם התחייבות שלהם שהמוצרים המיובאים עומדים בדרישות סעיף 32 של התקנים הנ"ל.

למידע נוסף בתחום זה