מינהל תקינה מפרסם הקלה בהזנת פרטי דגמים בהצהרה באמצעות שימוש במספור בחשבון הספק- בהמשך להבהרתו לשימוש בתעודת בדיקה לדגם/מספר דגמים מאותה משפחה

כידוע, רפורמת התקינה החדשה נכנסה לתוקף ביום 1.6.22. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות. 

מינהל תקינה שבמשרד הכלכלה הקדיש עמוד מיוחד המכיל את כל התכנים הקשורים לרפורמה- לחצו כאן

שימו לב כי מסמך הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי כולל ההסברים והגדרות חשובות ביותר, לצד טפסי ההצהרות במסלול התאמה לתקן ישראלי (קבוצות 2 / 3) ובמסלול התאמה לתקינה זרה (קסיס). לעיון בו- לחצו כאן

ביום 8.6.22, בעקבות פניית אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר ופניות נוספות, פרסם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מסמך הבהרה בעניין אופן הגשת בקשת היבואן לשחרור טובין ושימוש בתעודת בדיקה לדגם/מספר דגמים מאותה משפחה.

 

ביום 4.7.22, בהמשך למסמך הבהרה זה, וכתוצאה מפעילותו המאומצת של אגף יבוא מכס ותקינה במטרה להקל על הקושי האדמיניסטרטיבי המשמעותי שנוצר בפירוט הדגמים בתחומים מסוימים, פרסם הממונה על התקינה חידוד לעניין מסמך ההצהרה (המצורף לטופס הגשת הבקשה):

ניתן להגיש שורה אחת עבור כל משפחת דגמים ובתנאי שהדגמים במשפחה, המיובאים במשלוח שבגינו מוגשת הבקשה, מפורטים באחד מאלו:
1. פירוט הדגמים בשורה של משפחת הדגמים בהצהרה עצמה.
2. פירוט בהצהרה של מספרי השורות מחשבון הספק, בהן מפורטים הדגמים המשויכים למשפחה.

בשתי החלופות נדרש להקפיד שהדגמים מפורטים בחשבון הספק אשר מספרו המלא רשום בהצהרה.

 

 

למידע נוסף בתחום זה