לקראת יישום הרפורמה בתקינה - מפורסם נוהל פיקוח ובקרה על מעבדות בדיקה להערות הציבור

לקראת יישום רפורמת הייבוא בתחום התקינה, מפרסם הממונה על התקינה "נוהל פיקוח ובקרה על מעבדות בדיקה בהן מסתייע הממונה על התקינה, על-פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979" להערות הציבור. ניתן להגיש הערות עד תאריך 17.05.2022.

ההוראות ייכנסו לתוקף ב-1 ביוני 2022.

לאור הרחבת פעילות המעבדות מטעם הממונה על התקינה כמסייעות בהליכי הפיקוח והאכיפה על היבואנים, כפי שפורסם בטיוטת נוהל הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין בקרת טובין מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה, נדרשת הגברת פיקוח ובקרה על פעילות המעבדות. אי לכך, מפרסם הממונה על התקינה נוהל המפרט את הליכי הפיקוח והבקרה על המעבדות על ידו.

 

לצפייה בטיוטת הנוהל- לחצו כאן

 

טיוטת הנוהל פתוחה להערות הציבור ליום שלישי 17.05.2022. ניתן לשלוח הערות ישירות לתיבת מייל: Public_Comments@economy.gov.il

חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר הערותיהם אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה במייל meravk@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה