עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- פברואר 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10191 בילקוט הפרסומים מיום 8.2.2022 הכריזו על קביעת התקנים (הלא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 819 חלק 1- מכליות כביש להובלת חומרים מסוכנים: דרישות כלליות+ חלק 02.1- מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת-תכן ומבנה + חלק 2.2- מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - אבזרים+ חלק 04.1- מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים מתכת-תכן ומבנה + חלק 4.2- מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית - תכן ומבנה + חלק 05- מכליות להובלת חומרים מסוכנים-בדיקות, ביקורות וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים ממתכת ומכלי לח.
 • ת"י 1112 חלק 03- ציוד מגן אישי - מנעלים: מנעלי מגן, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014 ; + חלק 05- ציוד מגן אישי - מנעלים: מנעלי - שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014.
 • ת"י 1258 חלק 10 - ביגוד מגן: הגנה מפני חום ולהבה - קביעת מעבר החום במגע דרך ביגוד המגן או דרך חומרי רכיבי הביגוד - החום במגע המופק ממכל חימום, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1999 + חלק 14 - ביגוד מגן: ביגוד לריתוך ולתהליכים נלווים, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2011.
 • ת"י 5438 חלק 32.1 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלורי לאלקטרו-כלורינציה באתר בטכנולוגיה בלא ממברנות, מינואר 2022 + חלק 32.2 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלורי לריענון מחליפי יונים, מינואר 2022 + חלק 33 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן מגנזיום פחמתי (דולומיט), מינואר 2022.
 • ת"י 5664 חלק 4 - גז טבעי במבנים, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאפריל 2009.
 • ת"י 5813 חלק 1 - דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: דרישות ובדיקות לאישור טיפוס, מינואר 2022 בא במקום ת"י 5813 מנובמבר 2014.
 • ת"י 11069 - ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי במוסדות רפואיים, מינואר 2022 בא במקום ת"י 4517 מפברואר 2005 ומגיליון התיקון מיולי 2008.
 • ת"י 12295 - ארגונומיה - מסמך ליישום התקנים הישראליים לניטול ידני (ת"י 11228 חלק 1, ת"י 11228 חלק 2 ות"י 11228 חלק 3) ולתקן להערכה של תנוחות עבודה סטטיות (ת"י 11226), מינואר 2022.
 • ת"י 15614 חלק 1 - מפרטים ואישורים של נוהלי ריתוך ורשומות של אישורי נוהלי ריתוך בעבור חומרים מתכתיים - בדיקת נוהלי ריתוך: ריתוך בקשת וריתוך בגז של פלדות וריתוך בקשת של ניקל ושל סגסוגות ניקל, מינואר 2022 בא במקום ת"י 1751 , חלק 3 מאוקטובר 1997 , ת"י 1032 , חלק 1 ממאי 1983 , ת"י 1032 , חלק 2 מיוני 1986.
 • ת"י 16924 - תחנות תדלוק בגז טבעי - תחנות גז טבעי נוזלי (גט"ן) לתדלוק כלי רכב, מינואר 2022.
 • ת"י 24003 - מערכת ניהול משברים ברשויות מקומיות - דרישות והנחיות לשימוש, מינואר 2022.
 • ת"י 24522 - תהליך גילוי אירועים - קווים מנחים לארגונים המספקים שירותי מים וביוב, מינואר 2022.

בפרסום 10191 בילקוט הפרסומים מיום 8.2.2022 הכריזו על שינויים בתקנים (הלא רשמיים) הבאים:

ת"י 5813 - דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים, גיליון מס' 2, מינואר 2022 למהדורה מנובמבר 2014 ולגיליון התיקון מאפריל 2017.
ת"י 6464 - מיתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למיתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולאישור ולצנרת אספקת גז טבעי, גיליון תיקון מס' 2, מינואר 2022 למהדורה מינואר 2017 ולגיליון התיקון מינואר 2018.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 7296- ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות, מעדני פרי ופובידל.

 • ת"י 26- בדיקות בטון- חלקים 1.1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9.
 • ת"י 18275, ת"י 3580, ת"י 3581, ת"י 2560- חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני.
 • ת"י 11393 חלק 2 + חלק 4 + חלק 5 + חלק 6- ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד.
 • ת"י 1268 חלק 4- מזרקים ומחטים : מזרקים היפודרמים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות. 
 • ת"י 13374- מערכות הגנה קצה זמניות (מעקה זמני).
 • ת"י 11130- רהיטי ילדים- עריסות- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 4402 חלקים 1.1 ו-1.2- פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 + פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים- פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063- סבולות צורה ומידה.
 • ת"י 1347- ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת.
 • ת"י 16892- צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ.
 • ת"י 16893- צינורות פוליאתילן מצולב (PE-X) - מידות.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • נת"מ לת"י 1- צמנט: צמנט רגיל.
 • נת"מ לת"י 61 חלק 1- מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה.

למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 25.1.2022:

 • נת"מ לת"י 8: מוצרי בטון טרומיים לריצוף.
 • נת"מ לת"י 1-4046 (חלקים 1,2,4): מדי מים למי שתייה.
 • נת"מ לת"י 1-5327: לוחיות זיהוי לכלי רכב.

למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

 

5. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1313 – אביזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת, מאוקטובר 1988, לרבות ג"ת מס' 1 מיולי 1991, ג"ת מס' 2 ממרס 1999 וג"ת מס' 3 מאוגוסט 2002;

במקומו יבוא: ת"י 1313 – טמפונים לווסת, מדצמבר 2021.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-3.3.2022 היכנסו לקישור הבא
 • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא
 • שימו לב שבעקבות הדיון בנושא בועדת האימוץ, ההמלצה היא שלא להכריז רשמיות על הדרישות לסימון ב- 3 שפות.
 • קישור לעיון בטיוטת התקן

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2019, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי ידיים (צבעי אצבעות) – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2021.

*הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו, מינואר 2018.

*החלפת התקנים כלהלן:

ת"י 60950 חלק 22 – ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: ציוד להתקנה מחוץ לבניינים, מאוגוסט 2016 (התקן הינו תקן וולנטרי)+ ות"י 62368 חלק 1 - ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות, מנובמבר 2018 (תקן רשמי);
במקומם יבוא:
ת"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע והתקשורת: דרישות בטיחות, מאוקטובר 2021, כאשר בתקן המוצע לא תוכרז רשמיות לעניין ציוד להתקנה מחוץ לבניינים.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-15.3.2022 היכנסו לקישור הבא
 • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא
 • שימו לב שבתקן המוצע להחלפה לא תוכרז רשמיות לעניין ציוד להתקנה מחוץ לבניינים.
 • קישור לעיון בטיוטת התקן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה