בעקבות מקרים של הגשת מסמכים כוזבים בבקשות יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי, הממונה על התקינה מתריע כי יאכוף וימצה את הדין עם מפירי החוק

יבואנים המייבאים טובין שחל עליו תקן רשמי- שימו לב להודעת הממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

לאחרונה במסגרת פיקוח על בקשות יבוא נמצאו מסמכים כוזבים, ביניהם תעודות בדיקה שאינן זהות למקור שלהן, שהוגשו על ידי יבואנים רשומים, לעיתים באמצעות עמילות מכס. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבהיר לציבור היבואנים כי הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ת"ר או קבלת היתר פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, הינה באחריותו המלאה והישירה של היבואן גם אם הוגשו באמצעות עמילות המכס.

 

יחד עם זאת, במקביל להליכים כנגד היבואן, במקרים המתאימים, תועבר פניה לרשויות המכס לגבי העמילות המעורבת לצורך בחינת נקיטה בהליכים בהתאם לחוק סוכני המכס.

יבואן שמגיש מסמכים כוזבים צפוי לסנקציה מנהלית בהתאם לסעיף 2א(ו) לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט- 1979 – הגדרת היבואן כמפר אמון.

 

הממונה על התקינה מדגיש כי יבואן שמוסר מידע או פרטים לא נכונים או שמוסר מסמכים כוזבים צפוי אף לאכיפה מנהלית (עיצומים כספיים) בהתאם לסעיף 14 א או אכיפה פלילית (הכוללת אפשרות לעונשי קנס פלילי ומאסר) בהתאם לסעיף 14 יח לפקודת היבוא והיצוא וכן בהתאם לנסיבות, יועבר החומר למשטרה לבחינת פתיחה בחקירה על ידה בנוגע לעבירות לפי חוק העונשין כגון קבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף וכיוב'.

לתשומת ליבכם.

  • לעיון בהודעה המלאה מפי הממונה על התקינה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה