משרד הכלכלה מודיע על פטור מתקינה רשמית ביבוא / יצור מוצרים המיועדים למחקר ופיתוח או המיועדים ליצוא

משרד הכלכלה מודיע על כניסה לתוקף באופן מיידי של נוהל המאפשר ליצרני, יבואני ויצואני מוצרים המיועדים למחקר ופיתוח (מו"פ) או מיועדים ליצוא לקבל פטורים מתקינה רשמית 

הרציונל העומד בבסיס ההחלטה לפטור יבוא, ייצור ויצוא של מוצרים המיועדים למחקר ופיתוח או ליצוא מתקינה רשמית הינו שהפעילות בתחומים אלו מכוונת ליצירת חידושים טכנולוגיים או מוצרים חדשים, ועל כן אין לצפות או לדרוש ממוצרים אלו לעמוד ברגולציה, כל עוד הם בהליך מחקר או פיתוח ולא מיועדים לצריכה. 

 

לכן- מהיום, 29.12.2021, יבואנים, יצרנים ויצואנים שמייבאים / מייצרים / מייצאים מוצרים למטרות מחקר ופיתוח או יצוא יכולים לקבל פטור מהצגת אישור תקן רשמי. תיקון זה משנה את המצב היום לפיו מוצרים לייעודים אלו, מחויבים לעמוד בתנאי התקינה הרשמית.

כלומר, טובין מתאים לאחת מאפשרויות שלהן- 1 או 2, יהיה פטור מחובת התאמה להוראות התקן הרשמי גם ביבוא וגם בייצור:
1. טובין שמיובא ומיוצר לצורכי יצוא.
2. טובין שמיובא לצורכי מחקר ופיתוח.

 

הוצאת הפטור תהיה כרוכה מעתה בתהליך שיופעל באופן אוטומטי ויחייב הגשת הצהרה בלבד עבור אישורים חד פעמיים, ללא צורך במסמכים נוספים. עם הגשת ההצהרה, יקבל המגיש, אישור מידי שיועבר במקביל למכס במטרה לשחרר את הטובין. יבואנים שיבקשו אישור שנתי דרכו יוכלו לשחרר טובין במשך שנה ללא הגשת בקשות פרטניות, יחויבו להגיש תצהיר.

הנוהל יופעל, כאמור, באופן מיידי בפורמט זה. במקביל, יפעל משרד הכלכלה והתעשייה במהלך השנה הקרובה לעדכן את מערכות המחשוב, כך שיתאפשר שחרור המוצרים המיועדים למו"פ או ליצוא, במכס, באמצעות הגשת הבקשה במערכת בלבד.

בהליך יבוא לשם יצוא, האישור יינתן באופן אוטומטי על בסיס הצהרה, במקום בחינה פרטנית של כל בקשה.

 

  • קישור לדף השירות ולטופס הגשת בקשות לשחרור- לחצו כאן לתשומת לבכם- לטופס בקשת הפטור חובה לצרף תצהיר / הצהרה בהתאם לתקופת הפטור המבוקשת ובהתאם לעילה המבוקשת.
  • קישור שבו מידע חשוב כולל נוסח ההצהרות, רשימת הצרופות והסבר לאופן ההגשה ניתן לראות בדף השירות הממוקם באתר משרד הכלכלה  לחצו כאן (בשלב הזה כאמור מגישים כ 2ג2 ובעוד מספר חודשים מקווים לייתר את הצורך לפנות לאישור כלכלה)
  • להודעת הממונה על התקינה בנושא הזה- לחצו כאן

 

חברי לשכת המסחר המעוניינים לקבל הסבר מפורט / לשלוח התייחסויות / הערות מוזמנים לפנות למירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה במייל meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה