עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש אוגוסט 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9799 בילקוט הפרסומים מיום 5.8.2021 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

ת"י 2859 חלק 2 - נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות: תוכניות דגימה ממופתחות לפי איכות גבולית ) LQ ( לבחינה של מנות בודדות, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי ;2005
ת"י 4427 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ - פוליאתילן: כללי, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2015 ;
ת"י 4427 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ - פוליאתילן: צינורות, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2015 ;
ת"י 4427 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ - פוליאתילן: אבזרים, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2015 ;
ת"י 4427 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ - פוליאתילן: התאמת המערכת לייעודה, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2015 ; ת"י 7870 חלק 1 - תרשימי בקרה: הנחיות כלליות, מיולי 2021 בא במקום המהדורה מפברואר 2011 ;
ת"י 8802 חלק 3 - תקן לאתרנט, מיולי 2021 ;

ת"י 20000 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות ליישום מערכות לניהול שירות, מיולי 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014 ;
ת"י 20000 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות להגדרת תחום החלות ולישימות של התקן הישראלי ת"י 20000 חלק ISO/IEC 20000-1( 1 (, מיולי 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014 ;
ת"י 22514 חלק 3 - שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: חקרי ביצועי מכונה בעבור נתונים מדודים על חלקים בדידים, מיולי 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2012 ;
ת"י 24518 - פעילויות הנוגעות לשירותי מי שתייה ולשירותי ביוב - ניהול משברים בארגונים המספקים שירותי מים וביוב, מיולי 2021 ;
ת"י 24520 - פעילויות שירות הנוגעות למערכות אספקת מי שתייה ולמערכות ביוב - ניהול משברים - נוהגי עבודה טובים בעבור היבטים טכניים, מיולי 2021 ;
ת"י 60320 חלק 2.1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה, מיולי 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2005 ;
ת"י 60320 חלק 2.3 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות דרגת הגנה הגבוהה מ־ IPXO , מיולי 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2005.

בפרסום 9799 בילקוט הפרסומים מיום 5.8.2021 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

ת"י 17885 - מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ מפוליאתילן במערכות לאספקת מים, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2021 למהדורה מנובמבר 2019 ;
ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה, גיליון תיקון מס' 5, מיולי 2021 למהדורה מאוקטובר 1996 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2002 , מדצמבר 2006 , מיולי 2009 , מאוקטובר 2016.

בפרסום 9799 בילקוט הפרסומים מיום 5.8.2021 הכריזו על ביטול התקן (לא רשמי) הבא:

ת"י 9241 חלק 15.1 - ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: הנחיות למנשקי משתמש ברשת האינטרנט, מפברואר 2011.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 900 חלק 2.24 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.
 • ת"י 207 חלק 1- נרות: דרישות לבטיחות אש + חלק 2- תוויות סימון של אזהרות בטיחות + חלק 3- דרישות איכות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 60269 חלק 3.0: נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים לשימוש ביתי ושלשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F
 • ת"י 819 חלק 1- מכליות להובלת חומרים מסוכנים: דרישות כלליות + חלק 2.1- מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת – תכן ומבנה + חלק 4.1- מכלי לחץ העשויים מתכת – תכן ומבנה + חלק 4.2- מכלי לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית – תכן ומבנה + חלק 5- בדיקה, בחינה וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת ולמכלי לחץ.
 • ת"י 2900- חלק 1- אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות כלליות + חלק 2.1- דרישות מיוחדות לרכיבים של מערכות רפואיות ושל מערכות המיועדות לבריאות הגוף והנפש שניתן לחברם לרשת + חלק 2.3- מוצרים ברי חיבור
 • ת"י 62443 חלק 3.2- אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: הערכת סיכוני אבטחה עבור תכן מערכות + חלק 4.2- דרישות אבטחה טכניות עבור רכיבי IACS.
 • ת"י 1001 חלק 3- בטיחות אש בבניינים: מדפי אש.
 • ת"י 16924 תחנות תדלוק בגז טבעי – תחנות גז טבעי נוזלי (גט"ן) לתדלוק כלי רכב.
 • ת"י 2302 חלק 1- חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה.
 • ת"י 10118 חלק 3- טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – פונקציות גיבוב (hash-functions): פונקציות־גיבוב + חלק 4 - פונקציות־גיבוב העושות שימוש באריתמטיקה מודולרית.
 • ת"י 10373 חלק 1 -כרטיסי זיהוי - שיטות בדיקה: מאפיינים כלליים + חלק 3- כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעים ובעלי התקני מנשקים קשורים.
 • ת"י 15693 חלק 1: כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיקליים + חלק 2- מנשק שידור ואתחול.
 • ת"י 27035 חלק 1- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אירועי אבטחת מידע: עקרונות לניהול אירועים + חלק 2 - קווים מנחים לתכנון ולהכנה עבור תגובה לאירוע + חלק 3- מדריך לטיפול באירועי אבטחת מחשב.
 • ת"י 24760 חלק 1.0: טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה- מסגרת עבודה לניהול זהות: מונחים ומושגים.
 • ת"י 19772: טכנולוגיית המידע- שיטות אבטחה - הצפנה מאומתת.
 • ת"י 1858 חלק 1.0 צוד ריתוך-אבזרי בטיחות: אביזרים עם כליא להבה (בולם להבה חוזרת)+ חלק 2- אבזרים לא כליא להבה (בולם להבה חוזרת).
 • ת"י 4547 אקוסטיקה - קביעת החשיפה לרעש בעבודה (רעש תעסוקתי) וערכה של היחלשות השמיעה בגלל רעש.
 • ת"י 5032 אקוסטיקה- קביעת רמות הספק קול של מקרות רעש באמצעות לחץ קול- שיטת סקירה משתמשת במשטח מדידה עוטף מעל משטח.
 • ת"י 24003 - מערכת ניהול משברים ברשויות מקומיות – דרישות והנחיות לשימוש.
 • ת"י 2252 חלק 2- מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כלי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים חשמליים למשתמשים במצב ישיבה, במצב עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע.

 

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להסיר רשמיות מהתקן הבא:

ביום 26.2.2019 פרסם הממונה על התקינה את כוונתו להמליץ לשר הכלכלה להחליף את ת"י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (ינואר 1980)- כאשר במקומו יבוא: ת"י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (נובמבר 2018).

לאחר בחינה נוספת של התקן וקבלת עמדת שר הבריאות, מפרסם כעת הממונה על התקינה להערות הציבור את כוונתו העדכנית, והיא להסיר רשמיות לחלוטין מת"י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (ינואר 1980).
למכתב הממונה העדכני והמלא ביחס לכך היכנסו לקישור הבא - ניתן לשליחת ההערות לגבי הסרת הרשמיות עד ה-17.8.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה