עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש מרץ 2021

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*הסרת רשמיות מהתקנים כלהלן:

א. ת"י 991 – פלפל מתוק מוקפא, מינואר 1978
ב. ת"י 1131 – ירקות מוקפאים מעורבים, מיוני 1981
ג. ת"י 1310 – תרד מוקפא, מנובמבר 1984

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקנים אלו עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מספטמבר 2019
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מנובמבר 2020

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9466 בילקוט הפרסומים מיום 8.3.2021 הכריזו על:

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 6558 חלק 2 - בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים - דרישות בטיחות, מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה מנובמבר 2017 
ת"י 61058 חלק 1 - מפסקים למכשירים: דרישות כלליות מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה ממאי 2011 
ת"י 61058 חלק 1.1 - מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים, מפברואר 2021 , בא במקום ת"י 61058 חלק 1 ממאי 2011
ת"י 61058 חלק 1.2 - מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים, מפברואר 2021 , בא במקום ת"י 61058 חלק 1 ממאי 2011 
ת"י 60669 חלק 2.5 - מפסקים חשמליים למיתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מפסקים ואבזרים נלווים לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים, מפברואר 2021 
ת"י 900 חלק 2.96 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות בעלות גופי חימום גמישים לחימום חדרים, מפברואר 2021 
ת"י 5030 - בטיחות מכונות - ביצועים פיזיים של בני אדם - ניטול ידני של מכונות ושל חלקי מכונות, מפברואר 2021, בא במקום המהדורה מדצמבר 2004 
ת"י 5075 - מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים, מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה ממרס 2012
ת"י 9241 חלק 2.10 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד–אדם של מערכות אינטראקטיביות, מפברואר 2021, בא במקום המהדורה מיוני 2014.

שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 5120 - ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מיולי 2005 
ת"י 5124 - ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מיולי 2003 
ת"י 6236 - תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מנובמבר 2012 

ת"י 9241 חלק 41 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מינואר 2016.

ביטול התקנים הבאים:

ת"י 4306 - לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות ומגלילים דפופים תרמוסטיים לקישוט (HPL) ומעוצבים בפאותיהם, מדצמבר 1998 
ת"י 598 - מגפי גומי מגופרים לשימוש כללי, מפברואר 1966 

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 6395 חלק 1 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי.
 • ת"י 60076 חלק 11 – שנאי הספק: שנאים מטיפוס יבש.
 • סדרת ת"י 309 - כוהל אתילי המונה 2 תקנים- חלק 1 החל על כוהל לשימוש במזון ובמשקאות, וחלק 2 החל על כוהל לתעשייה ולשרפה.
 • ת"י 30134 חלקים 1-5 בנושא יעילות אנרגטית של מרכזי נתונים.
 • ת"י 71568 חלק 3.0 : אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעל יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.

 • ת"י 71568 חלק 4.0 : אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים.

 • ת"י 428- סירי לחץ.
 • ת"י 5198- מכלי גז: מכלי גז מסגסוג אלומיניום ללא תפר למילו חוזר – תכן, מבנה ובדיקות.
 • ת"י 8779 -מערכות צנרת פלסטיק-צינורות פוליאתילן להשקיה-דרישות.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

4. עדכונים מטעם מכון התקנים-

 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 5075- מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5124 ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5120- ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 60669 חלק 02.05- מפסקים למתקני חשמל קבועים: דרישות מיוחדות מפסקים ואבזרים קשורים לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניין.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 5030- בטיחות מכונות- ביצועים פיזיים של בני אדם.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 900 חלק 02.96- בטיחות מכשירי חשמל: יריעות חימום גמישות לחימום חדרים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 61058 חלק 01- מפסקים למכשירים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 61058 חלק 01.01- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 61058 חלק 01.02- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 9241 חלק 41- ארגונומיה של אינטרקציה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 6558 חלק 02- תכשיטים למבוגרים.

 

5. בזכות פעילות אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה: עודכנה תקופת המעבר וההיערכות למוצרי פלסטיק שבאים במגע עם מזון לפי ת"י 5113- לידיעה המלאה לחצו כאן

בזכות פעילות אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר: תקופת המעבר וההיערכות של ת"י 5113 - מוצרי פלסטיק הבא במגע עם מזון עודכנה בצורה התואמת יותר את הרגולציה האירופאית בצורה המבחינה בין מוצרים חדשים ולבין דגמים קיימים:

עבור מוצרים חדשים, כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החדשה תהיה החל מה- 22/3/2021.
עבור דגמים קיימים, תתאפשר תקופת מעבר החל מ-23/3/2021 ועד לתאריך ה- 22/9/2022 בתקופה זו, שתי הדירקטיבות תהיינה תקפות ויבואנים יהיו רשאים לבחור להיבדק בהתאם לשיקול דעתם.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה