בזכות פעילות אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה: עודכנה תקופת המעבר וההיערכות למוצרי פלסטיק שבאים במגע עם מזון לפי ת"י 5113

בזכות פעילות אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר: תקופת המעבר וההיערכות של ת"י 5113 - מוצרי פלסטיק הבא במגע עם מזון עודכנה בצורה התואמת יותר את הרגולציה האירופאית בצורה המבחינה בין מוצרים חדשים ולבין דגמים קיימים:

• עבור מוצרים חדשים, כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החדשה תהיה החל מה- 22/3/2021.
• עבור דגמים קיימים, תתאפשר תקופת מעבר החל מ-23/3/2021 ועד לתאריך ה- 22/9/2022 בתקופה זו, שתי הדירקטיבות תהיינה תקפות ויבואנים יהיו רשאים לבחור להיבדק בהתאם לשיקול דעתם.

ת"י 5113 הוא תקן שחל על מגוון רחב מאד של מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון המיובאים לישראל.

התקן כולל שני מסלולים חלופיים: הרגולציה האירופית או דרישות המִנהל הפדרלי האמריקאי למזון ותרופות (FDA). המסלול האירופאי מפנה לרגולציה האירופאית העדכנית שהתעדכנה לאחרונה.

בעקבות אותו עדכון ברגולציה האירופאית, בתאריך 31.1.2021, המעבדה לכימיה בריאות וסביבה במכון התקנים עדכנה על בדיקות הנדרשות ליבואנים שמייבאים מוצרים לפי המסלול האירופאי וקצבה זמן התארגנות מוגבל ביותר עד ליום 22.3.2021 (פחות מחודשיים!). בפניה של המכון גם התייחסו לשינויים ברגולציה האירופאית:

 

בספטמבר 2020, פרסמה הנציבות האירופית רגולציית עדכון מס' 2020/1245 לרגולציה מס' 10/2011EU.
מדובר בעדכון מהותי וחשוב אשר השינויים העיקריים בו הינם:
• עדכון דרישות עבור מיגרציה ספציפית – בדיקה של 24 מתכות כבדות.
• עדכון דרישות עבור מיגרציה ספציפית – בדיקת 22 חומרים מסוג אמינים ארומטיים (PAA) .
• עדכון תנאי בדיקה OMO עבור מיגרציה כללית - לכל מוצרי המזון.
• עדכון הצהרות יצרן - דרישות לחומר ביניים.

 

סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכה, רז הילמן, התריע בפני מכון התקנים ומינהל תקינה במשרד הכלכלה כי אין זה סביר שהרגולציה האירופאית סיפקה חצי שנה בלבד של היערכות לשוק ביחס לשינוי זה. מבחינת המסמך האירופאי שאומץ בישראל עלה שצוין בו בצורה ברורה שהמגבלה של ה- 22.3.2021 מתייחסת למוצרים חדשים שעוד לא הוכנסו לשוק לפני אותו מועד, בעוד שביחס למוצרים קיימים ניתנה תקופה של שנתיים (עד ספטמבר 2022). 

הילמן ביקש לבדוק מחדש את לוחות הזמנים שנקבעו על ידי מכון התקנים לביצוע הבדיקה מחדש של המוצר, כך שהמועד האחרון יתעדכן ל- 22.9.2022 גם בישראל ביחס למוצרים קיימים או כאלו שהוכנסו לשוק בארץ עד ה- 23.3.2021.

 

היום (11.3.2021) מכון התקנים עדכן את לוחות הזמנים שניתנו לביצוע בדיקות ע"פ התקן המעודכן, בהתאם להבנת הלשכה את הרגולציה האירופאית ושלח הודעה לפיה:


• עבור מוצרים חדשים, כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החדשה תהיה החל מה 22/3/2021.
• עבור דגמים קיימים, תתאפשר תקופת מעבר החל מ23/3/2021 ועד לתאריך ה 22/9/2022 בתקופה זו, שתי הדירקטיבות תהיינה תקפות ויבואנים יהיו רשאים לבחור להיבדק בהתאם לשיקול דעתם.

במטרה לקדם שחרור משלוחים באופן יעיל, המכון מבקש להתחיל בביצוע חידושי בדיקות דגם ביוזמתכם (טרום יבוא). לחילופין ניתן לבקש לבצע בדיקה מתוך המשלוח.
לצורך ביצוע חידוש בדיקות הדגם יש לפנות לרחל לביא במייל: rachel_lavi@sii.org.il או בטלפון 03-6465138 שלוחה 1.
תשומת ליבכם כי עדכון זה אינו ישים ללקוחות אשר נבדקים ע"פ מסלול FDA.

לעיון בהודעה המלאה והעדכנית של מכון התקנים מיום 11.3.2021- לחצו כאן

 

למידע נוסף בנושא, ניתן לפנות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר -meravk@chamber.org.il 03-5631116

למידע נוסף בתחום זה