הוארך צו המאפשר חלופת עמידה במהדורה הקודמת של ת"י 1921- וסתי לחץ לגפ"מ או במהדורה החדשה- בשנה נוספת

ביום 5.02.2019, בהתאם לסעיף 8 לחוק התקנים, תשי"ג-1953 (להלן-החוק) פורסמה אכרזה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 1921- וסתי לחץ לגפ"מ (ק.ת. 8164).

בהתאם לאכרזה, מהדורת התקן מינואר 2019 החליפה מהדורה מספטמבר 1999 כולל גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2011.

ביום 25.02.2020 בהתאם לסעיף 16 (א) (1) לחוק, פורסם צו בעניין פטור ממילוי אחר דרישות התקן לתקופה של שנה מיום פרסום הצו. בהתאם לנקבע בצו, בתקופת הפטור וסתי לחץ לגפ"מ יעמדו בדרישות אחת משתי מהדורות התקן:

1. מהדורת התקן מינואר 2019

או

2. מהדורת התקן מספטמבר 1999 לרבות גיליון התיקון מס' 1ממאי 2011 (ק.ת. 8363).

כעת, הוארך הצו לתקופה נוספת של שנה מכיוון שמכון התקנים הודיע כי טרם נערך לבדיקות של הווסתים לפי מהדורת התקן לפי מהדורה משנת 2019 וכי נדרש למכון פרק זמן נוסף של שנה להתארגנות. בנוסף, אין מעבדה מאושרת אחרת המבצעת בדיקות התאמה לתקן.

מן הנימוקים שלעיל ולבקשת מינהל הדלק והגז הוארך הצו לשנה נוספת, כלומר ניתנה תקופת חפיפה נוספת של שנה בין מהדורת התקן הקודמת משנת 1999 כולל גיליון התיקון משנת לבין מהדורת התקן העדכנית משנת 2019.

  • לעיון בקובץ התקנות מס' 9219 שבה עודכנה ההארכה לשנה נוספת- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה