עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש פברואר 2021

1. רפורמה במשטר הבדיקות של טובין שחל עליהם תקן רשמי: שר הכלכלה חתם על צו קבוצות יבוא 2021- למידע המלא לחצו כאן

 

2. הוארך בשנה צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020 בתחום הברזים- למידע המלא לחצו כאן

 

3. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9197 בילקוט הפרסומים מיום 21.2.2021 הכריזו על שינוי בתקן הרשמי הבא:

  • ת"י 1498 חלק 8 - מיתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש משחקים, מיוני 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1 מפברואר 2021.

 

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 1490 חלק 4- מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא - נושאים העשויים פח פלדה.
  • ת"י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובת כימיות אורגניות - דרישות.
  • ת"י 14350 מוצרים לילדים - אביזרי שתייה.
  • ת"י 4426- מונעי זרימה חוזרת.
  • ג"ת 1 לת"י 50160 - אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

א. ת"י 58 – שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל, מאפריל 2002, לרבות ג"ת מס' 1 ממאי 2011, ג"ת מס' 2 מאפריל 2018 (טרם פורסם) וג"ת מס' 3 מיולי 2020 (טרם פורסם) בכל הנוגע לפירות ולירקות למעט זיתים, מלפפונים וכרוב;
במקומו יבוא: ת"י 58 חלק 3 – ירקות כבושים או מוחמצים: פירות וירקות חמוצים, מיולי 2020.

ב. שינוי התקן הרשמי כלהלן: ת"י 58 – שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל, מאפריל 2002, לרבות גיליון התיקון מס' 1, ממאי 2011, גיליון התיקון מס' 2, מאפריל 2018 (טרם פורסם), גיליון התיקון מס' 3, מיולי 2020 (טרם פורסם) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 4, מיולי 2020.

  • למכתב הממונה ביחס לת"י 58 היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. הוארך צו המאפשר חלופת עמידה במהדורה הקודמת של ת"י 1921- וסתי לחץ לגפ"מ או במהדורה החדשה- בשנה נוספת- למידע המלא לחצו כאן

 

7. מנכ"ל מכון התקנים חתם על השינויים הבאים:

  • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 2 לתקן ת"י 1476 חלק 01- בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שטוחים ומרפסות.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה