הוארך בשנה צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020 בתחום הברזים

הוארך צו המחריג מוצרי אינסטלציה בחלות התקנים ת"י 1317 ות"י 1347 מעמידה בסעיף 0.25% תכולת עופרת עד ליום 1.3.2022 או עד אשר יפורסמו גיליונות תיקון מתאימים לת"י 1317 ות"י 1347.

כידוע, סוגים שונים של אביזרי מים וברזים הוחרגו מדרישת עמידה בתכולת עופרת מירבית שהוספה לת"י 5452 במסגרת צו שפורסם ברשומות ביום 26.2.2020 - למידע המלא, כולל הצו עצמו- לחצו כאן

תוקפו של סעיף ההחרגה בצו זה הוא עד ליום 1.3.2021, כאשר במהלך תקופה זו, הייתה כוונה לפרסם גיליונות תיקון מתאימים לתקני הברזים ת"י 1317 ות"י 1347, כך שההחרגה תהיה סופית וקבועה.

מאחר וגיליונות התיקון טרם הושלמו ומועד תפוגת הצו המחריג מתקרב, נערכה פניה למשרד הממונה על התקינה בבקשה לקדום פרסום גליונות התיקון והתקבלה תשובת הממונה, לפיה יפעלו בשלב זה להארכת הצו המחריג.

היום (28.2.2021), פורסם ברשומות תיקון לצו הקובע ארכה של שנה עד ליום 1.3.2022 או עד אשר יפורסמו גיליונות תיקון מתאימים לת"י 1317 ות"י 1347.

  • קישור להארכה הזו כפי שפורסמה בקובץ התקנות 9224- לחצו כאן

אנו עוקבים אחר עריכת גיליונות התיקון ונעדכן בכל חידוש בנושא.

למידע נוסף בתחום זה