הזדמנות להתמנות לוועדות מקצועיות וועדות היתרים במסלול תו תקן

ישיבת מינהלת תו תקן הקרובה תעסוק בריענון הרכבי הוועדות המקצועיות וועדות ההיתרים במסלול תו תקן.

 

נזכיר כי תפקידה של ועדת ההיתרים הינו:

א. להחליט על מתן היתר ועל ביטולו לצמיתות או לתקופה.

ב. להחליט על תו מתווי התקן ואופן סימון תו התקן: גודלו של התו, מיקום הסימון (גבי המוצרים, על אריזותיהם וכדומה) ושיטת הסימון (הדפסה, יציקה, תוויות ועוד).

ג. לקבוע את ההסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על טיבו וייצורו של המוצר.

ותפקידה של הועדה המקצועית הינו:

א. לבדוק את התקנים החלים על המוצר ולהחליט אם הם ראויים למתן היתר וכוללים דרישות טיב או דרישות בטיחות במידה המאפשרת הענקת תו תקן, או תו בטיחות.

ב. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על מתן היתר למוצר וכן על סוג התו שיוענק (תו תקן או תו בטיחות).

ג. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על ביטול היתר למוצר, לצמיתות או לתקופה.

ד. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על תו מתווי התקן ועל אופן סימון תו התקן למוצר, על ממדיו, על האופן והמקום בו יסומן תו התקן על המוצר, על אריזתו או על תוויתו.

 

כעת, באפשרותכם להציע מועמדותכם לוועדות המקצועיות במסלול תו תקן בלבד הפעילות בתחומים הבאים:

 • אנרגיה
 • אספלט ומחצבות
 • בטון מובא
 • הידרוליקה
 • בנייה
 • חומרי בניין
 • חשמל ואלקטרוניקה
 • כימיה
 • לוחות חשמל
 • מכניקה
 • מעליות
 • מתקני משחקים
 • עץ, חלונות ומערכות מיגון
 • רכב

לרשימת התקנים בהן עוסקות הועדות מקצועיות במסלול תו תקן - לחצו כאן

לעיון בפירוט נרחב אודות הגדרתן, סמכויותיהן ותפקידן של הועדות המקצועיות וועדות ההיתרים במסלול תו תקן- לחצו כאן

 

שימו לב, על המועמד לוועדה המקצועית לכלול את המסמכים הבאים:
1. קורות חיים עם פירוט הניסיון הרלוונטי שלו בתחום עיסוקה של הוועדה המקצועית.
2. התייחסות המועמד, בחתימתו, לניגוד עניינים אפשרי.
– ראו פירוט נוהל מת"י 014 במסמך נספח ז- "קורות חיים והצהרת גילוי נאות"- בקישור הבא

לתשומת ליבכם:
- לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.
- לא יוכלו להתמנות יותר משני אנשים העוסקים בתחום פעילות זהה (אותו ענף) או מאותו סקטור (לדוגמה: יצרנים / יבואנים).

על המועמדים להגיש את קורות חייהם + גילוי נאות בדבר ניגוד עניינים אפשרי עד לתאריך 10.2.2021 לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה, בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

ההצעות יובאו לדיון בפני מינהלת תו תקן אשר תחליט על זהות המועמדים שיתקבלו.

למידע נוסף בתחום זה