עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש פברואר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9407 בילקוט הפרסומים מיום 3.2.2021 הכריזו על קביעת תקנים + ביטול תקן אחד:

ביטול תקן:

 • ת"י 86 - חומצה חנקתית, מפברואר 1961.

קביעת התקנים הבאים:

 • ת"י 1003 חלק 2- שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמייל זגוגי ואמייל פורצלן - שחרור מכלים מצופים באמייל הבאים במגע עם מזון - שיטות בדיקה וגבולות, מינואר 2021 בא במקום ת"י 1003 חלק 2.1 מיוני 2013 , ת"י 1003 חלק 2.2 מיוני 2013 ומגיליון התיקון ממרס 2019;
 • ת"י 1838- יישומי תאורה - תאורת חירום, מינואר 2021 בא במקום המהדורה מיוני 2009;
 • ת"י  60436- מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים, מינואר 2021 בא במקום ת"י 50242 מינואר 2017;
 • ת"י 50065 חלק 1- תאימות אלקטרומגנטית: איתות במיתקני חשמל למתח נמוך בתחום התדרים 3 קילוהרץ עד 148.5 קילוהרץ: דרישות כלליות, פסי תדרים והפרעות אלקטרומגנטיות, מינואר 2021;
 • ת"י 61156 חלק 9- כבלים רב–גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים עבור תקשורת ספרתית: כבלים בעבור ערוצים בעלי מאפייני תמסורת עד 2 גיגהרץ - מפרט דרישות קבוצתי, מינואר 2021
 • ת"י 61156 חלק 10- כבלים רב–גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים בעבור תקשורת ספרתית: כבלים בעבור פתילים בעלי מאפייני תמסורת עד 2 גיגהרץ - מפרט דרישות קבוצתי, מינואר 2021;
 • ת"י - 16880 מצוינות בשירות - יצירת חוויות לקוח יוצאות מן הכלל באמצעות מצוינות בשירות, מינואר 2021;
 • ת"י 61169 חלק 1- מַחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות גנרי - דרישות כלליות ושיטות מדידה, מינואר 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2010;
 • ת"י 61169 חלק 24- מַחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות קבוצתי - מַחברים משותפי-ציר (קואקסיאליים) לתדר רדיו בעלי צימוד מתוברג, המיועדים לשימוש בעיקר ברשתות כבלים של 75 אום (טיפוס F), מינואר 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2010.

 

2. מינהל תקינה במשרד הכלכלה מעדכן כי פורסמו נספחי ש' עדכניים לבדיקת טובין מיובאים לתקנים הבאים-

 • ת"י 637 חלק 1- שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס.
 • ת"י 844- מכלים שלא למילוי חוזר לגז פחמימני מעובה (גפ"מ).
 • ת"י 8098- אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים.
 • ת"י 565 חלק 1- כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים – דרישות מינימום.
 • ת"י 2206 חלק 1- גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות.
 • ת"י 1112 חלק 2- ציוד מיגון אישי: חלק 2 – מנעלי בטיחות.
 • ת"י 907 חלקים 1-5- מכשירי גז ביתיים לבישול, אפייה ולצלייה.
 • ת"י 1258 חלק 4- ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה.

קישור למאגר הנספחים העדכני הכולל נספחים אלו- לחצו כאן

 

3. מינהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור מספר נספחי ש'-

נספח ש', הנקבע ע"י הממונה על התקינה, מגדיר הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

א. נספח ש' לת"י 637 – חלק 2.1- "שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים המופעלים ידנית", מיוני 2011, וחלק 2.2 "שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם", מיוני 2011 להערות עד ליום 21.2.2021.

 • לקישור לנספח ה-ש' לתקן ישראלי 637 חלקים 2.1 ו-2.2- לחצו כאן

ב. נספח ש' לת"י 61084 החל על מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל להערות עד ליום 28.02.2021.

 • לקישור לנספח ה-ש' לתקן ישראלי 61084 חלק 1 + 1.2- לחצו כאן

יש להעביר הערות לנוסחי נספחי הש' לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 682 חלק 1 - מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות. 
 • ת"י 1918 חלק 1 - נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות.
 • ת"י 21939 - שיטת חישוב לצריכת אנרגיה של טיפול בשפכים.
 • ת"י 6580- ניטור של תהליכי התקשרות והתחזקות בטונים.
 • סדרת ת"י 5438 - כימיקלים לטיפול במי שתייה: חלקים 32.1 , 32.2 ו-33.
 • ת"י 934 - חומרים לסימון דרכים - הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

5. עדכונים מטעם מכון התקנים-

 • הרוויזיה לת"י 15874 חלק 99- מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליפרופילן: מערכת הצנרת אושרה בוועדה הטכנית ביום 20/12/15.

 

6. עדכון בדרישות רגולציה אירופאית למוצרי פלסטיק שבאים במגע עם מזון והמשמעות על יבוא לישראל לפי ת"י 5113- למידע המלא לחצו כאן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה