הממונה על התקינה מפרסם להערות הציבור את כוונתו לשנות שיוך קבוצת יבוא בעבור ת"י 1343- צבעים ולכות: אריזה וסימון צבעים

הממונה על התקינה מפרסם להערות הציבור את כוונתו לשנות את השיוך של קבוצות יבוא, באופן המחמיר את שיוכו של ת"י 1343- צבעים ולכות: אריזה וסימון צבעים מקבוצה 3, לקבוצה 2. 

 

נזכיר את המשמעות של קבוצות היבוא, המגדירות את משטר הבדיקות של טובין שעליהם חלים תקנים, המשתייכים לאחת מבין 3 קבוצות יבוא:

קבוצה 1 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו שני תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).
קבוצה 2 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.
קבוצה 3 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם נמוכה יותר ולשם כך מקלים ביותר עם היבואן והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם. לקבוצה 2 ו-3 קיים נספח הצהרה לחתימת היבואן. מדובר באותו טופס הצהרה, אך ישנו הבדל בין הקבוצות לעניין נוסח ההצהרה.

 

חברי לשכה המעוניינים להגיש התייחסות לשינוי זה יעשו זאת עד ליום 14.2.2021 לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה במייל meravk@chamber.org.il או בטלפון 03-5631116.

ניתן להגיש הערות בעבור השינוי עד ליום 18.2.2021 ישירות למינהל תקינה במשרד הכלכלה בכתובת המייל tkina@economy.gov.il

  • ניתן לעיין בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי בקישור הבא
  • ניתן לעיין ברשימת התקנים הרשמיים וסעיפי התקן הרשמיים בקישור הבא

 

קישור להודעה המלאה של הממונה- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה