עדכוני תקינה - אוקטובר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 9150 בילקוט הפרסומים מיום 15.10.2020 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 14313 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרי פוליאתילן מוקצף (PEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011
ת"י 22514 חלק 2 - שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: יכולת תהליך וביצועי תהליך של מודלים של תהליכים התלויים בזמן, מספטמבר 2020 בא במקום ת"י 21747 מאפריל 2009
ת"י 60064 - נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מיולי 2010
ת"י 60081 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מינואר 2017
ת"י 60357 - נורות הלוגן טונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב) - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה ממאי 2010
ת"י 60901 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מינואר 2017, ומת"י 520 חלק 2 מפברואר 1992 ומגליונות התיקון מינואר 2002 , מאוקטובר 2006
ת"י 60927 - אבזרי עזר לנורות - התקני הדלקה(למעט מדלקי להט) - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה ממאי 2010

ת"י 60929 - אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר, המיועדים לנורות שפופרת פלואורניות - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מנובמבר 2012
ת"י 61048 - אבזרי עזר לנורות - קבלים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פלואורניות ושל נורות פריקה אחרות - דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מספטמבר 2010
ת"י 61167 - נורות הלידי מתכת - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002 
ת"י 62035 - נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) - רישות בטיחות, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014
ת"י 62612 - נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות נטל עצמי המוזנות במתחי זינה הגדולים מ– 50 וולט, לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים, מספטמבר 2020 בא במקום המהדורה מינואר 2017.

 

2. מנהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם מספר טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית- מינהל תקינה במשרד הכלכלה מפרסם לביקורת ציבורית שורה של עדכונים / שינויים לנספחי ש' למספר תקנים כמפורט בקישור הבא

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 4427 חלקים 1-5- מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת מים.
  • ת"י 5124 ג"ת 1- ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית.
  • ת"י 5120 ג"ת 1- ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. משאל בנוגע לתקנים שלא טופלו ב-5 השנים האחרונות- למידע נוסף לחצו כאן

 

5. הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד סוף שנת 2020- למידע נוסף לחצו כאן

 

6. פורסם עדכון בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי- למידע המלא לחצו כאן

 

7. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

הצעה לעדכון ת.ת. (תקן תהליכי) 30: "דרישות ממערכות איכות במחצבות,  מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה" הרלוונטית ליצרנים בעלי היתר תו תקן לת"י 5003, 3, 6584, 1886 - לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה